POJIŠTĚNÍ MAJETKU, RODINNÝCH DOMŮ, DOMÁCNOSTÍ


akční produkty

AKCE 35% sleva

Nejširší pojistná ochrana Vašeho majetku včetně různých druhů pojištění.

RIZIKOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍVytvoříme Vám nejvýhodnější nabídku napříč pojišťoven a produktů.


akční produkty akční produkty akční produkty akční produkty

Rizikové a životní pojištění

Kalkulace pojištění
životních rizik

Kalkulace pojištění životních rizik

Životní pojištění je součástí osobního pojištění každého člověka, který potřebuje zajistit své blízké. Cílem životního pojištění je finančně zajistit osoby vám blízké (manželku, děti apod.) v případě vaší smrti, trvalé invalidity či dlouhodobé nemoci.

Někdy je životní pojištění vyžadováno bankou při poskytnutí úvěru.

Podle Zákona o daních z příjmů z  roku 2000 je placené pojistné odpočitatelné od základu daně.

RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ Vyplacená částka Měsíční platba*
POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI 200.000 Kč 90 Kč
500.000 Kč 151 Kč
1.000.000 Kč 253 Kč
DENNÍ ODŠKODNÉ NÁSLEDKEM ÚRAZU 100 Kč 57 Kč
300 Kč 170 Kč
700 Kč 397 Kč
1.000 Kč 567 Kč
POJIŠTĚNÍ POBYTU V NEMOCNICI 100 Kč 14 Kč
300 Kč 42 Kč
700 Kč 97 Kč
1.000 Kč 139 Kč

DLE VAŠICH POŽADAVKŮ ZDARMA VYPOČÍTÁME

 • úrazové a životní pojištění pro děti a dospělé s možností spoření
 • pojištění hypoték a úvěrů
 • penzijní připojištění se státním příspěvem

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění v sobě zahrnuje pojištění pro případ smrti a spoření. To znamená, že část z placeného pojistného je určena na pokrytí rizika smrti a část je pojišťovnou připisována ve prospěch klienta na tzv. kapitálová hodnota. Tuto kapitálovou hodnotu pojišťovna investuje a zhodnocuje. V případě smrti klienta je pojišťovna povinna vyplatit jak kapitálovou hodnotu pojištění tak pojistnou částku pro případ smrti. V případě, že se dožijete konce pojištění, vyplatí vám pojišťovna klientovi kapitálovou hodnotu (zisk) pojištění.

Rizikové životní pojištění

U rizikového životního pojištění nespoříte ani neinvestujete.

Obsahuje pouze rizikovou složku a nedojde-li k pojistné události/smrt/, není na konci pojištění nárok na žádné vyrovnání. V rámci pojištění si pojištěnec nevytváří žádné dlouhodobé rezervy na důchod, a proto tento typ pojištění není daňově zvýhodněn.

Je vhodné pro ty, co chtějí od pojišťovny pouze pojistit riziko smrti, trvalých následků, hospitalizace, úrazu, denního odškodného, bolestné.. S oblibou se používá i pro zajištění při splácení úvěrových produktů - hypoték.

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění nabízí vyšší zhodnocení, ale také vyšší investiční riziko. Pojišťovny nabízí několik interních podílových fondů, mezi kterými se můžete rozhodovat, jak a kam své pojistné vložíte.

Strategie u investičního pojištění je postavena na poměru výnosu a výše rizika. Čím větší výnos požadujete, tím větší riziko musíte podstoupit, neboť fondy s největším potenciálem výnosu investují vaše peněžní prostředky do nejvíce rizikových komodit, zpravidla akcií.

Hlavní výhody

 • pojistná ochrana,
 • zhodnocení finančních prostředků
 • možnost volby investiční strategie
 • celosvětová platnost
 • daňové výhody u pojištění směřujích do důchodového věku (12 000 Kč ročně)
 • zaměstnavatel si může přispěvky odečíst z daňového základu
 • pojištění lze vinkulovat ve prospěch libovolné fyzické nebo právnické osoby
 • vklady do pojištění nejsou předmětem exekuce

 

Zpět
 
Pojištění vozidel Pojištění vozidel Pojistná událost Pojištění nemovitostí Životní pojištění Telefon
Telefon pevná linka
Zasílání novinek