POJIŠTĚNÍ MAJETKU, RODINNÝCH DOMŮ, DOMÁCNOSTÍ


akční produkty

AKCE 35% sleva

Nejširší pojistná ochrana Vašeho majetku včetně různých druhů pojištění.

RIZIKOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍVytvoříme Vám nejvýhodnější nabídku napříč pojišťoven a produktů.


akční produkty akční produkty akční produkty akční produkty

Pojištění nemovitostíKalkulace pojištění
domácnost a nemovitostí

Kalkulace pojištění nemovitosti

Spolehlivé pojištění Vašeho majetku a odpovědnoti za škodu

 • široká nabídka různých typů pojištění
 • rychlé a jednoduché sjednání
 • spolehlivá pojistná ochrana

Sjednejte si u nás

 • pojištění nemovitosti
 • pojištění domácnosti
 • pojištění rekreační nemovisti, domácnosti
 • pojištění odpovědnosti za škodu
 • pojištění bytových domů
 • pojištění jízdních kol
 • pojištění Vašich mazlíčků

Získáte spoustu výhod

 • 50% sleva z ročního pojistného na pojištění nemovitosti ve výstavbě nebo rekonstrukci
 • asistenční služba včetně právní pomoci

Nyní pro všechny 40% sleva z ročního pojistného


Možné varianty pojištění domácnosti a nemovitosti (bez uplatnení slev)

Rozsah pojištění Majetek Pojistná částka Roční pojistné
Bez povodně S povodní S povodní, odcizením, vandalismem na 300.000 Kč
Základní** Domácnost 500.000 Kč 950 Kč 1.140 Kč 1.365 Kč*
Nemovitost 2.000.000 Kč 2.160 Kč 2.260 Kč 2.620 Kč
Rozšířený*** Domácnost 500.000 Kč 1.100 Kč 1.320 Kč 1.545 Kč
Nemovitost 2.000.000 Kč 2.500 Kč 2.620 Kč 2.980 Kč

* neplatí pro hl. m. Praha a statutární města
** požár, výbuch, přímý úder blesku do pojištěné věci, pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho části, záplava vzniklá jinak než v příčinné souvislosti s povodní
***základní rozsah + vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, zemětřesení, sesuv nebo zřícení sněhových lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných věcí, pokud nejsou součástí pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí, tíha sněhu a námrazy, je li pojištěna budova, aerodynamický třesk, kouř, únik kapaliny z technického zařízení, náraz dopravního prostředku, mráz na vodovodním a topném systému

Pojištění domácnosti

Vybavení bytu a předměty v něm, ať již cennosti nebo věci nám vzácné jiným způsobem, představují jeden z nejvýznamnějších výrazů naší individuality. Bohužel je ohrožuje řada nebezpečí. Naštěstí se můžeme proti většině z nich vhodně pojistit.

Co obsahuje pojištění domácnosti?

Pojištění domácnosti kryje většinu rizik, která mohou zasáhnout tento majetek. V základním rozsahu Vám nabízíme pojištění domácnosti proti škodám, které vzniknou:

 • požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, pádem stromů, stožárů, nárazem dopravního prostředku nebo jeho části, vodou z vodovodních zařízení, vichřicí a krupobitím, sesuvem půdy, skal, ledu nebo sněhu, zemětřesením
 • krádeží vloupáním
 • loupeží
 • úmyslným poškozením nebo zničením - vandalizmem

Tato pojistná nebezpečí pojišťujeme na pojistnou hodnotu, která odpovídá nové ceně pojištěných věcí.

Dále se můžete připojistit k běžnému pojištění domácnosti na nebezpečí způsobená:

 • povodní nebo záplavou

Tato pojistná nebezpečí se vždy sjednávají na pojištění na 1. riziko (limit je horní hranicí pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události v jednom pojistném roce).

Podle Vaší potřeby a uvážení můžeme stejnou smlouvou sjednat pojištění:

 • věcí sloužících k výdělečným účelům nebo k výkonu povolání
 • skla (poškození nebo zničení skleněných desek stolů, skla v nábytku, akváriích, dveřních a okenních skel apod.)
 • elektromotorů, které jsou součástí domácích spotřebičů
 • garáže a souboru zařízení garáže
 • odpovědnosti za škodu způsobenou jiné osobě v běžném občanském životě, kterou způsobí člen pojištěné domácnosti s možností připojištění škod způsobené Vaším psem

Asistenční služba k pojištění domácnosti

K pojištění domácností a rodinných domů dále klientovi automaticky poskytujeme asistenční služby v nadstandardním rozsahu s vysokým pojistným krytím a širokou strukturou služeb již v základu.

Asistenci poskytujeme v případě:

 • technické havárie (např. instalatérské práce, čištění kanalizace apod.)
 • zablokování dveří (např. při ztrátě či zalomení klíčů)
 • hospitalizace klienta (např. úhrada taxi po návratu člena domácnosti po hospitalizaci)
 • onemocnění klienta (např. zorganizování péče pro bezmocné a seniory)
 • právní pomoci (např. zajištění právního zastoupení)

Pojištění domu, bytu, rekreačních domácností a dalších nemovitostí s asistenční službou

AKCE - 20% SLEVA

Proti čemu pojišťujeme?

Dům je srdcem každého lidského společenství. Do nákupu pozemku, výstavby a také do vybavení a údržby domu nebo bytu je třeba vložit velký finanční kapitál. Pojištění domu nebo bytu proti přírodním neštěstím, kriminálním činům a nepředvídatelným událostem se postaráme nejen o svůj klid, ale také o bezstarostnější budoucnost svých nejdražších.

Co pojišťujeme?

Pojišťujeme rodinné domy, rekreační chalupy, rekreační chaty, bytové domy, byty.

Proti čemu pojišťujeme?

Pojištění nemovitostí kryje většinu rizik, která mohou zasáhnout tento majetek. V základním rozsahu Vám nabízíme pojištění domu, bytu, či jiné nemovitosti proti škodám, které vzniknou:

 • požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nárazem dopravního prostředku nebo jeho části, vodou z vodovodních nebo topných zařízení

Můžete si dále samostatně připojistit nebezpečí způsobená:

 • vichřicí a krupobitím, sesuvem půdy, skal, ledu nebo sněhu, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy

Tato pojistná nebezpečí pojišťujeme na pojistnou hodnotu, která odpovídá nové ceně pojištěných věcí.

Pojištění domu lze rozšířit o připojištění proti nebezpečí způsobená:

 • povodněmi nebo záplavami
 • odcizením namontovaného či zabudovaného příslušenství nebo stavební součásti budovy či bytu, za předpokladu, že pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěné věci před odcizením, u pojištěné budovy je v případě její opravy nebo rekonstrukce pojištěním kryto odcizení stavebního materiálu a malé mechanizace z uzavřeného prostoru pojištěné budovy nebo uzavřeného oploceného prostoru
 • úmyslným poškozením či zničením - vandalizmem

Tato připojištění lze samozřejmě sjednat i pro byt, či k jinému pojištění nemovitostí. Tato pojistná nebezpečí se vždy sjednávají na pojištění na 1. riziko (limit je horní hranicí . pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události v jednom pojistném roce)

Podle Vaší potřeby a uvážení můžeme stejnou smlouvou sjednat pojištění:

 • skel, která tvoří stavební součást budovy
 • elektromotorů, které jsou součástí budov nebo patří k technickému zařízení bytu proti jejich poškození nebo zničení zkratem
 • garáže
 • odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s vlastnictvím či spoluvlastnictvím bytu uvedeného v pojistné smlouvě

Asistenční služba

K pojištění domu, bytu, či jiných budov dále klientovi automaticky poskytujeme asistenční služby v nadstandardním rozsahu s vysokým pojistným krytím a širokou strukturou služeb již v základu. Asistenci poskytujeme v případě:

 • technické havárie (např. instalatérské práce, čištění kanalizace apod.)
 • zablokování dveří (např. při ztrátě či zalomení klíčů)
 • hospitalizace klienta (např. úhrada taxi po návratu člena domácnosti po hospitalizaci)
 • onemocnění klienta (např. zorganizování péče pro bezmocné a seniory)
 • právní pomoci (např. zajištění právního zastoupení
Zpět
 
Pojištění vozidel Pojištění vozidel Pojistná událost Pojištění nemovitostí Životní pojištění Telefon
Telefon pevná linka
Zasílání novinek