POJIŠTĚNÍ MAJETKU, RODINNÝCH DOMŮ, DOMÁCNOSTÍ


akční produkty

AKCE 35% sleva

Nejširší pojistná ochrana Vašeho majetku včetně různých druhů pojištění.

RIZIKOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍVytvoříme Vám nejvýhodnější nabídku napříč pojišťoven a produktů.


akční produkty akční produkty akční produkty akční produkty

GDPR

Informace ze dne 21. května 2018 v souvislosti s nařízením GDPR pro klienty, resp. zájemce o pojištění

 

  • totožnost a kontaktní údaje správce: Martin Šmída, Pojišťovací kancelář JARO, Zborovská 2008, 75301 Hranice .,  (dále jen pojišťovací zprostředkovatel)
  • osobní údaje se získávají na základě zákona č. 38/2004 Sb. za účelem zprostředkování a správy pojištění ve spolupráci s příslušnou pojišťovnou (příjemci osobních údajů) ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. b) nařízení GDPR
  • osobní údaje budou uloženy po dobu existence smluvního vztahu mezi pojišťovacím zprostředkovatelem a klientem (subjektem údajů), prodlouženou o dobu, kdy je možné uplatnit pojistné plnění, resp. domáhání se náhrady škody, vyplývající ze smluvního vztahu
  • klient (subjekt údajů) má právo požadovat od pojišťovacího zprostředkovatele:

o   přístup ke svým osobním údajům

o   jejich opravu

o   výmaz

o   omezení zpracování

o   vznést námitku proti zpracování i práva na přenositelnost údajů

 

  • klient (subjekt údajů) má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
  • poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem vyplývajícím z přípravy na zprostředkování pojistné smlouvy a osobní údaje je nutné uvést do smlouvy z důvodu jednoznačného označení jednající smluvní strany. V případě, že osobní údaje nebudou poskytnuty, může nastat situace, že nebude možné ani zprostředkovat pojistnou smlouvu, případně poskytnout pojistné plnění (protože jednající osoba, resp. příjemce pojistného plnění musí být jednoznačně určen)
  • pojišťovací zprostředkovatel je pověřen nadřízeným pojišťovacím zprostředkovatelem (JARO, pojišťovací a finanční společnost, s.r.o.", Na hrázi 3, 79601 Prostějov, IČO:27856461) k získávání osobních údajů na základě zákona č. 38/2004 Sb. za účelem zprostředkování a správy pojištění ve spolupráci s příslušnými pojišťovnami (příjemci osobních údajů) ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. b) nařízení GDPR

 

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet

E-mailem na: info@pojistimeauto.cz
Telefonicky na čísle: 773882005 
Písemně na adrese: Pojišťovací kancelář JARO, Zborovská 2008, 75301 Hranice

Dne 21. května 2018.

 

Zpět
 
Pojištění vozidel Pojištění vozidel Pojistná událost Pojištění nemovitostí Životní pojištění Telefon
Telefon pevná linka
Zasílání novinek